Er moet een moskeeverbod komen

voorargumenten
– moskees passen niet in de christelijke traditie van West-Europa
– trekt veel bezoekers; kans op botsingen met autochtonen
– moskees zijn broedplaatsen van extremisme
– het bemoeilijkt de integratie

tegenargumenten
– moslims hebben recht op vrijheid van godsdienst
– door moskees toe te laten, geven we het goede voorbeeld van tolerantie
– het kan de steden opfleuren
– we leven in een multiculturele samenleving

Er moet een moskeeverbod komen

Laden ... Laden ...

3 reacties op “Er moet een moskeeverbod komen

 1. EU LEIDERS PROBEREN DE ISLAM VAN JIHADISME TE SCHEIDEN!

  Bijna alle EU leiders beweren dat islamisme/jihadisme niets met de islam te maken heeft. EU leiders zijn bang en zij kennen de moslims niet. Maar het startpunt van islamisme is het concept van het jidadisme (militaire doctrine van heilige oorlog tegen de ongelovigen). Islamisme heeft religie en politiek aan elkaar geklonken. De islam onderscheidt zich van alle religies door zijn theologie van oorlog en militaire verovering: jihad.
  En wat het nog erger maakt, is dat alle agressieve kantjes van de islam vrij spel krijgen in deze mix. Islamisme is in feite een politieke doctrine, waarin ‘ras’ is vervangen door ‘religie’. Jihadisme is de drijvende kracht achter het geweld vanuit de islamitische wereld. Deze militaire strijd tegen ongelovigen is een continu proces tot de hele wereld zich onderwerpt aan de moslims. Wie deze ideologie aanhangt is vanzelfsprekend de universele vijand van de mensheid, de vijand van elk volk en elke cultuur, want iedereen ligt in hun vizier, en uiteindelijk komt iedereen ooit zonder onderscheid aan de beurt. Vandaar ook dat jihad zich onmiddellijk na de dood van Mohammed verspreidde over drie continenten (Afrika, Azië, Europa) wanneer het er de kans toe had.

  Islam als een veroverings ideologie is verworden tot de belangrijkste bedreiging voor de geciviliseerde wereld. Islam is geen godsdienst, het is de levensweg van een 6e eeuws groepje woestijnrovers die op deze manier rechtmatigheid aan hun rooftochten, moordpartijen en incestueuze gedrag moest geven. Islam is de voedingsbodem voor de politieke dogma’s van het Jihadisme: islamiseren van de wereld, vernietiging van geestelijke vrijheid, vernietiging van de beschaving.
  Hou op islam als zuiver religie uit de wind te houden. Het is een politieke beweging met alle gevolgen en gevaren van dien. Het is een vijandige ideologie die Europa naar het leven staat. Dat blijven ontkennen zal onze ondergang inluidden.

  Er zijn ongeveer 2 miljard moslims op de aarde, waarvan 1.7 miljard Salafist/soennitisch is. Isis, Hamas, Al-Nusra, Al-Qaeda, Boko Haram, Taliban, Al-Nusra etc. zijn allemaal soennieten/salafisten. Jihadisten vormen geen aparte sekte of partij etc. Om moslim te worden, moet men jihad accepteren! Jihad (heilige oorlog) is een kernwaarde, de basis van islam, net als bidden in de moskee. Iedere moslim moet minimaal 1 keer aan een jihad deelnemen, anders kan hij niet naar de paradijs! Daarom gaan moslimjongeren naar Syrië, Mali, Libië, Afghanistan of Irak om daar deel te nemen aan de gewapende strijd…

  Merkel: “islam hoort in Duitsland”

  De islam hoort thuis in Duitsland zegt ze maar hoort Duitsland thuis in de islam? Nee, De islam hoort niet in europa en wij horen niet in de islam landen. Kerken mogen daar ook niet. En de Islam wordt ons door de regeringsleiders opgedrongen. Politici leven zo in hun eigen fantasie wereld! De demografische ontwikkelingen in Duitsland met een autochtone “fertility-rate” van 1.4 tegen een autochtone van bijna 6 zorgt ervoor dat Duitsland rond het midden van deze eeuw in meerderheid islamitisch zal zijn.  Beetje hypocriet van Merkel eerst roepen dat ze Charlie heet en nu zeggen dat alle moslims welkom zijn in Duitsland. Hypocriet… Laf is een beter woord. Zolang een politicus nog geen verschil ziet of weet tussen de sektes,disciplines en kernwaarden in het geloof dan blijft het probleem Islam bestaan en als Merkel hiermee door gaat is het einde CDU, Merkel is haar eigen einde aan het voorbereiden. De Islamitische ideologie heeft geen toekomst in het vrije democratische westen. Hoeveel domheid kan compact in een persoon zijn gestopt en dit is ook nog eens het voorbeeld voor onze Rutte. Europese leiders zijn stekeblind voor de gevaren van de veel te grote groep intolerante moslims. En zo pamperen de Europese regeringleiders maar door, om alles te verdraaien en zich zo staande te houden in de pamper politiek waar er alleen luiers verschoond worden en verder niets gedaan wordt aan de echte ellende die dit allemaal met zich meebrengt!

  Merkel slaat de handen in een met de Salafisten…Bijna 90% van de moslims in Duitsland zijn juist salafisten/jihadisten. Honderdduizenden mensen de straat op tegen terreur aanslagen van moslims! Maar de leiders die heel veilig ergens zich terug trekken blijven de islam maar steunen. Volgens Angela Merkel zelf is de multi-culturele samenleving mislukt. Maar toch niks ervan willen leren. Op geen enkel gebied niet. Vooral stug doorgaan en hopen dat alles uit zichzelf weer goed komt. En vooral bezorgde burgers blijven wegzetten als extremisten. Dan ben je ongeloofelijk goed bezig. Het volk is altijd als eerste de pineut en dat blijken de leiders niet te deren! Dit soort leiders moeten ook weten dat er overal waar de islam verschijnt, gaan oorspronkelijke culturen/beschavingen op termijn ten onder.
  Merkel, Barosso, Cameron, Hollande kiezen voor de islam, en krijgen daarvoor een pluim van moslimlanden. Het is diep treurig en angstaanjagend.

  De grote Franse bladen waren, zijn en blijven te laf om spotprenten over de islam te publiceren.

  De gruwelijke dood van de tekenaars is zinloos geweest, de Europese machthebbers blijven blind en doof voor de moslims. De Nederlanders werden gedwongen begrip op te brengen voor de islam en de immigratie van islamieten. Nu heeft men een nieuwe manier gevonden; twee soorten islam. De goeden en de slechten. De slechten zijn de terroristen en IS, dat is geen echte islam. Dit hebben ze 25 jaar geleden ook gezegd, zo gaan we gewoon door, dat is alles alleen erger.
  Erger is, dat de overheid na de aanslag in Parijs, in overleg met Marokkaanse en Turkse organisaties besloten heeft om moslimhaat beter te bestrijden. Onder de naam “moslimhaat bestrijding”, doen ze van alles wat hun dictators dicteren en geven informatie aan de jihadisten door! Moslimleiders hebben zoveel macht dat ze in de Nederlandse politiek makkelijker kunnen infiltreren en journalisten, schrijvers, docenten in het openbaar kunnen bedreigen. Onder de naam positieve discriminatie zijn er tienduizenden Moslims gestationeerd bij de overheid instellingen. Veel moslims die bij de overheid werken hebben banden met de Salafistische organisaties.

  Turkse dictator Erdogan, en dit is dan de grote vriend van onze ongekozen EU-leiders, gaat nog verder: “islamofobie en racisme zijn oorzaak aanslagen Parijs”, Niet de islam maar ‘racisme. Haat zaaien en islamofobie’ zijn drijvende krachten geweest achter de aanslagen in Parijs”, zegt hij! Over ongeveer 20 jaar als de moslim de meerderheid hebben, worden de regels stuk voor stuk aangepast ( kijk maar naar Erdogan ) en krijgen de slachters van Paris etc. een heldenstatus. Hoe dom moet je zijn om dit niet te zien. Heel bizar. Dit is de prijs die we mogen betalen als dank voor het onbegrensd binnensluizen door onze ‘bestuurders’ van deze ideologie.

  Kalifaat Erdogan met zij Islam, moskeen, hoofddoekjes en het politieke proces tegen Geert Wilders!

  Turkse dictator dicteert ook over de grenzen. Turkije heeft miljoenen Euro gereserveerd om Turks-islamitische organisaties te mobiliseren! Turken moeten “lobbyen” om wilders te laten vervolgen! Turkije bekend als een zeer corrupte land, gaat nu haar corruptie virus in Nederland verspreiden! Met “lobbyen” bedoelen ze gewoon omkopen: met de drugsgeld gaan de turken Nederlandse politici en ambtenaren omkopen! Erdogan dringt bij de Turkse organisaties om het proces tegen Geert Wilders te steunen! Dat is hun antwoord c.q. oplossing op de aanslag. Europa heeft via immigratie de jihadist uitgelegd voor infiltratie, dreiging en dominantie en dreigt het slachtoffer te worden van haar jarenlange falende beleid. Sommige regeringen proberen om politieke redenen de feiten te verdoezelen. Ze propageren dat dit alles niets met de islam te maken heeft…Op deze manier proberen ze dat de islamisering proces niet verhindert wordt!

  Zijn ondertussen in Turkije alle christenen al niet uitgemoord? Denk aan Armeense genocide (De eerste christelijke bevolking van de wereld) Laat Turkije dat eens erkennen. Dit gaat ook hier gebeuren en Merkel weet dat… dit maakt haar een eng mens. Alles voor de macht, maakt niet uit of het bloed van haar eigen mensen vloeit.

  Men wilt dus de vrijheid van mening beperken. Dit hebben ze besloten voordat zij aantraden voor de hypocriete polonaise voor het vrije woord in Parijs. En de Parijse demonstratie is dezelfde oude politiek, bekende symboolpolitiek van de elite. Er is niets veranderd, het blijft de kop in het zand steken van de gevestigde politieke elite. Elite staat achter zijn oude beleid: Kritiek op de immigratie van moslims is al strafbaar geworden: “Minder moslims,minder Marokkanen instroom” is strafbaar geworden in Nederland… Nederland gaat ten onder aan zijn naïviteit en baantjesjagerij.

  Overheden nemen geen afstand van hun eigen islamisering beleid, nl, het binnensluizen van miljoenen moslims in Europa, waarvan een deel jihadistische moordenaars, en een groot deel sympathisanten daarvan. Terwijl de gevaarlijkste dreiging voor Europa momenteel de dreiging van, “instroom van meer moslims” is, wilt de politieke elite niet stoppen met zijn “meer moslims” beleid!
  Islam is altijd via zijn bekende immigratie politiek verspreidt! De zwaarden uit de tijd van Mohammed, voor moslims de meest perfecte mens, zijn de kalasjnikovs van nu. ISIS, HAMAS, AL-NUSRA, AL-QAEDA doen exact hetzelfde.De basis hiervoor is te vinden in het Koran, een politieke ideologie, die zijn bekende heilige oorlog weer hervat om de islam over de EU landen te verspreiden.

  Hoe kun je de ene Jihadist vereren en tegelijkertijd de andere veroordelen? Is dat allemaal wel oprecht? Laffe EU leiders willen geen afstand nemen van een intolerante en gewelddadige godsdienst en een splijtzwam in onze samenleving. Steeds maar weer proberen de Islam van terrorisme te scheiden gaat ons heel erg de keel uithangen. Maar helaas het is de islam maar in zijn echte vorm. Welke kritiek dan ook op de Islam afdoen als discriminatie of zelfs racisme zal ook niet leiden tot het beoogde resultaat. Wanneer men dit soort zaken blijft proberen te onderdrukken en weg te wuiven, zal het uiteindelijk leiden tot meer extreem verzet, vanwege de frustratie dat men niet luistert. De moslim op zich is extreem in hun belevenis van hun “religie”. De Koran staat boven alle wetten, regels, normen en waarden van de westerse staat waarin de moslim leeft. De opvoeding zou streng zijn en datzelfde wel maar dan op de islam manier en Koran. 

  Achterlijke beleidsmakers ontkennen dat wat wij hier ’terrorisme’ noemen, in islamitische landen gewoon de wet is…
  De laffe Europese overheden zijn een geweldige instrument voor de islamitische moordenaars. Door hun hypocrisie helpen zij de kwaad en ondermijnen zij onze democratie. Hun geïmporteerde islam heeft op alle fronten gewonnen en de autochtone bevolking nog banger gemaakt dan ze al waren want alle grootspraak van de demonstranten dat ze niet bang zijn is loze praat.

  Onbekwame leiders zeggen weer dat de islam goed is! De angst overheerst: angst bij de elite voor de islam en daarom alles doen om de islam-aanhangers maar te vriend te houden. Louter islam-apologeten, schijnheilige weg-met-onzers, politiek correcte draaihalzen en dhimmie knipmessen passeren de revue. Angst bij de moslims om niet voor vol aan te worden gezien en daarom krampachtig aan hun geloof c.q. regels vast te houden. Vergeet niet de extremisten ontzien niemand ook hun eigen geloofsgenoten niet. Dat is de reden dat een moslim nooit een terreurdaad zal veroordelen op een enkele uitzondering na, die alle respect verdient. Juist een overheid hoort zijn burgers te beschermen en zich tegen het extremisme te weer te stellen, maar op dat punt geeft geen enkele regering in Europa thuis en daarom voelen de autochtone burgers zich onveilig in Europa. De zg politieke elite en haar propagandisten in de media zijn dus verantwoordelijk voor het enorme speelveld, dat islam en vooral de actieve intolerante elementen daarin is gegeven door de doctrine van de volstrekt doorgerotte en perverse politieke correctheid, een dwangdenken en redeneren net zo ziek en schadelijk als Islam. Veel EU leiders zijn nog steeds van mening dat we alle jihadisten met open armen moeten ontvangen,deze collaborateurs zijn bang dat arme moslims beledigd zouden kunnen worden. Echter moet men goed beseffen dat het begrip ‘beledigd zijn’ voor de fundamentalistische nauwelijks grenzen kent. Het kan ermee eindigen dat de aanwezigheid van een kerkhals een ‘belediging’ voor de islam wordt opgevat. Islam en de huidige politiek elite is een dodelijke combinatie voor de westerse volkeren. De islamitische infiltratie bij de EU staten zorgt ervoor dat de discussie wordt gesmoord.
  Door dit soort uitingen van de landverraders in Europa, krijgen de jihadisten voet aan de grond voor hun weer in de voordeel. Ze lachen er om hoe het westen vrijgevend met tolerantie omgaan.

  Omdat de Koran en de Hadith de moslims aanspoorden tot geweld tegen ongelovige mensen, en hen namens God vermoordden, zijn de echte Islam standpunten van Al-Qaeda, Hamas en ISIS gebleven. De standpunten van de Jihadisten zijn de echte islam. Als de moslims nog geen macht hebben, dan laten ze zien dat ze ook tolerant zijn. Maar als ze de macht hebben, worden ze opeens dominant, radicaal ,extremistisch, en laten ze aan iedereen hun echte gezicht en tanden zien.
  Het grootste gevaar dat ons bedreigt, komt van binnenuit! Het zijn onze regenten die nog meer moslims importeren: de import van dit verderfelijke geloof gaat gewoon door …Niet alleen de islam is het grootste gevaar maar de onverantwoordelijke elite die onze grenzen wijd heeft opengezet om zoveel mogelijk stemvee binnen te halen. Deze slaapwandelende elite ziet en beseft best wat ze aanrichten maar verkiezen het niet te willen zien omwille van de macht en Brusselse goudpotten. Ze zijn nu ‘geschokt’ maar het enige dat zal veranderen is meer geld en persoonlijke beveiliging. Hun zorg voor de bevolking zal niet verder gaan dan de gebruikelijke ‘ze dronken een glas, ze deden een plas, en ze lieten alles zoals het was’.

  Het is een fatale fout geweest zoveel moslims in onze landen toe te laten, dit alles danken wij aan onze bestuurders die over de jaren hun kop in het zand hebben gehouden om de waarheid maar niet te hoeven zien.
  Elke moslim in EU, is een toekomstig lid van deze Jihadisten. Want alles wat jihadisten nu doen tegen onschuldige mensen, hebben de moslims 1400 jaar lang tegen andere onschuldige mensen gedaan. Het is geen kwestie van verlichting maar van verplichting, derhalve Vrijwaring van godsdienst. 
  Het wegkijken zit zo diep daar moet wel een generatie overheen gaan. En intussen zit de vijand helemaal onder ons en gaan gewoon hun gang. 

  Maatregelen:

  Stoppen met importeren van een overtuiging die niet past binnen alle andere overtuigingen.
  De aanhangers van de islam dienen binnen het westen ingedamd te worden, m.a.w. geen uitbreiding van buitenaf en die er zijn kunnen blijven en zich vermenigvuldigen echter binnen de wet Vrijwaring van godsdienst.

  – De jihadisten of ze nu nog willen gaan, dan wel terugkeren, moeten het land uit. NL-paspoort intrekken en op de zwarte lijst,geen toegang meer tot NL. IS strijders laten gaan, paspoort afpakken en nooit meer Nederland in;

  – Grenzen dicht voor immigranten uit moslimlanden, een onmiddellijk verbod op immigratie uit islamitische landen, uitzetting van criminelen en jihadisten inclusief hun familie, vrienden, helpers en allen die op sociaal media en in moskeeën heulen met de islamitische massamoordenaars;

  – verbod op de bouw van moskeeën. Moskeeen zijn de kazernes van de Jihadistische ideologie…De gemeenten moeten de ‘oproep tot gebed’ (ALLAH AKBAR) vanuit de moskeen verbieden.Dit is een oorlogsverklaring aan de omwonenden! Oproep “Allah Akbar”, is oproepen tot geweld of het onderdrukken en haten van andere bevolkingsgroepen!

  – Moslims moeten een eed op de Nederlandse grondwet afleggen ! Deze ideologie/religie van moord, haat en discriminatie willen we nu niet en nooit niet in Nederland. 

  – geen uitkeringen meer naar het buitenland;

  – stoppen met de dubbele paspoort …

  – imams uitwijzen; Ophouden met het pamperen van moslims

  – de staatsomroep eens opheffen en neutrale zender ervan maken en ook daar dus vrijheid van meningsuiting.
  – Er dient wetgeving te komen dat religieuze groeperingen, of welke stroming dan ook, nooit en te nimmer de democratie kunnen misbruiken enkel en alleen door aantallen.

 2. Alle moskeeën hebben zelfde doel: iedereen onderwerpen aan de ISLAM/SHARIA…Bij de opmars van de ISLAM, speelt de moskee een centrale rol. Er gebeurt veel meer in moskeeën, dan alleen bidden.Moskeeën worden gebruikt om de ISLAM/=SHARIA te verspreiden en integratie in de cultuur van het ontvangende land tegen te gaan.Preken van imams in alle moskeeën staat niet open voor integratie…Er bestaat nergens ter wereld een moskee, waar vanaf de preekstoel wordt gezegd dat de Sharia niet hoeft te worden toegepast en de plicht om deel te nemen aan de Jihad-oorlog tegen alles wat niet islamitisch is. En mocht er wel ergens zo’n moskee bestaan, waar de Sharia en Jihad wordt afgewezen, dan horen we dat graag…

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *