Beelddenken

4Wat is beelddenken en welk verband kan er zijn met leerproblemen of gedragsproblemen van een kind? Maria J. Krabbe, logopediste in Den Haag heeft het woord en begrip beelddenken inhoud gegeven.
Zie www.stichtingbeelddenken.nlbeelddenken.

Beelddenker
We worden allemaal als beelddenker geboren. Alle begrippen zijn verbonden aan beelden. Opa, boom, enzovoort. Kennis wordt door middel van beelden verworven.
In de loop van de tijd worden we geconfronteerd met letters, M=McDonald’s=patat.
Langzamerhand kiezen de meeste mensen ervoor hun kennis tot zich te nemen door middel van woorden.
De beelddenkers onder ons kunnen bij het leren lezen problemen krijgen. Want dat beeld boom, bestaat nu opeens uit vier losse letters. En het beeld boom dat een beelddenker ruimtelijk ziet heeft ook opeens een aantal tekens die verschillende dingen betekenen.
De laatste letter m is ook een w en de b is een d een p een q. Verwarring alom.
Houd je de voorkeur voor beelddenken dan blijkt dat de beeldjes die je ziet om een verhaal te vertellen veel sneller gaan, dan dat jij je verhaal kunt vertellen. Het gevolg is, dat je verhaal leemtes vertoont, want je vertelt bij het volgende plaatje verder, immers jij hebt het allemaal al gezien.
Leest een beelddenker een verhaal dan is het plaatje al kompleet terwijl het verhaal nog verder gelezen moet worden. Een beelddenker leest dan rustig, het is zomer, terwijl er staat, de zon staat hoog aan de hemel. Dit is het gevolg van de “waarnemingsgave”.
Ware kennis is dat wat je aan den lijve ondervonden hebt.
Voortdurend zo’n massa beelden in je hoofd veroorzaakt onrust. Als de juf uitlegt kan een beelddenker al in de eerste zin met zijn eigen verhaal verder gaan. We zeggen, dit kind heeft een slechte concentratie, maar wanneer datzelfde kind voor mij een dorp bouwt en er loopt een juf met 30 kleuters achter hem langs dan merkt hij dat niet. Dit kind kan zich niet zo lang concentreren op dat talige verhaal.
Indelen van de tijd is voor beelddenkers moeilijk. Welke dag is het vandaag? Moet ik twee keer of één keer naar school? Hoe lang ben ik met deze opdracht bezig? Heb ik meer opdrachten wat doe ik dan eerst? Als ik om half negen op school moet zijn, hoe laat moet ik dan van huis gaan? Een beelddenker heeft een plaatje van gebeurtenissen, plaatsen, concrete zaken, maar kan van iets abstracts als een periode, een dag geen beeld maken.
Wanneer beelddenkers drie opdrachten krijgen verschijnt bij elke opdracht een plaatje, dat wordt door het volgende plaatje verdreven en de beelddenker komt met de laatste opdracht terug.
Veel beelddenkers onthouden aan de hand van een ezelsbruggetje.
Door de ruimtelijke manier van zien zijn veel beelddenkers erg creatief. Ze zien achter en onder en boven de dingen en kunnen door middel van tekenen, muziek, toneel, bouwen, weergeven wat ze zien. Een nieuwe afstandsbediening programmeren, zonder gebruiksaanwijzing is geen probleem.
In de theorie van Howard Gardner, weergegeven in zijn onderzoek Meervoudige Intelligentie, vinden we de beelddenker genoemd onder de visueel-ruimtelijke intelligentie.