Beelddenkers in het onderwijs

Wat kunnen we doen om deze desoriëntatie op te heffen of zo klein mogelijk te maken?

* Door een Davis counselor laten behandelen.
1. Zelfvertrouwen geven. Goede relatie opbouwen. Begrip tonen en uitleggen dat je weet waar het probleem ligt. De dingen waar ze goed in zijn accent geven.
2. Korte opdrachten (weinig taalverhaal)
3. Laten afkijken (het zijn kijkers, geen luisteraars)
4. Onmacht niet verwarren met onwil.
5. Niet hardop in de groep laten lezen.
6. Afkijkschrift (alfabetschrift) geven en duidelijke afspraken maken over het gebruik.
7. Woordpakket en andere taalopdrachten minimaliseren.
8. Tijdens mondelinge uitleg laten tekenen of krabbelen (verhoogt concentratie).
9. Opdrachten beeldend maken of door de beelddenkers zelf beeldend laten maken, door teken- of kleiopdrachten te geven.
10. Begrip hebben voor de chaos in hun hoofd. De beelden verdringen elkaar voordat ze ze onder woorden kunt brengen, (ze zijn snel afgeleid).
11. Niet steeds dezelfde soort fout “fout” rekenen.
12. Schrijf proefwerkopdrachten groot.
13. Honoreer eigen strategie.
14. Test en toets niet om de haverklap.
15. Computer inschakelen.
16. Een verhaaltje schrijven is lastig, zo niet onmogelijk. Op hetzelfde moment heeft het zich al afgespeeld in het hoofd en waar begin je dan te schrijven.
17. Op ’tijd’ werken is funest voor beelddenkers.
18. Een gele ondergrond (papier) wil wel eens wat meer rust in de letters brengen.
beelddenkers

Beelddenkers zonder leerproblemen hebben wel dezelfde concentratieproblemen en dezelfde chaos in hun hoofd. Mogelijke tegemoetkomingen:

1. Bij de zaakvakken proberen beeldend te vertellen.
2. Terugvragen van kennis eventueel op cassette laten terugvertellen in plaats van laten schrijven.
3. Één opdracht tegelijk.
4. Helpen bij de weektaak, wat doe je eerst en wat daarna. Beelddenkers hebben ook moeite met het plaatsen in de tijd. (Zijn een half uur te vroeg of altijd te laat) Hoe lang doe ik erover?
5. Leer ze schema’s en overzichten te maken.
6. Vraag hun leerstrategie. Meestal kunnen ze haarscherp vertellen hoe ze leren en iets onthouden.