Motivatietheorie van Maslow

In de motivatietheorie van Maslow is zelfvertrouwen essentieel voor het leersucces. Het zelfvertrouwen neemt toe naarmate meer tegemoet gekomen wordt aan de erkenning van de eigen persoon. Uit onderzoek is gebleken, dat individueel contact met de leerling, waarbij de leerkracht vertrouwen uitspreekt in de capaciteiten van de leerling, het resultaat verhoogt. Vertrouwen in eigen kunnen is de belangrijkste basis voor het succesvol uitvoeren van een leertaak.
maslow
behoeftepiramide van Maslow, 1968