Wereldspel Ojemann

Om het beelddenken vast te stellen gebruik ik het Ojemann wereldspel. Dit is een verzameling bomen, beestjes en huisjes.
Het is genormeerd na lang onderzoek op veel kinderen. De manier waarop een kind een dorp bouwt laat zien of het kind als een beelddenker bouwt. Verder kun je vaststellen of de cognitieve ontwikkeling leeftijdovereenkomstig is en of het kind zich welbevindt.

wereldspelElke kleuter bouwt als beelddenker.
Vrijwel alle blokken worden tegen elkaar gezet, als een eenheid.