Aanbod voor kinderen, jongeren en ouders

Individuele begeleiding
Kinderen en jongeren kunnen in hun ontwikkeling en functioneren belemmerd worden door sociaal-emotionele klachten of leer- en/of gedragsproblemen. Voor deze kinderen, jongeren en hun ouders bied ik individuele orthopedagogische begeleidingstrajecten.

Ieder kind, iedere jongere, iedere volwassene is anders. Problemen en oplossingen verschillen ook per persoon. Om zo goed mogelijk te begeleiden werk ik altijd op maat, afgestemd op de hulpvraag en persoonlijkheid van het kind. Tijdens een intakegesprek kijken we samen naar de behandelmethode die het best past.

Vertrekken vanuit eigen kracht
Het vertrekpunt is het ontdekken en versterken van de eigen kracht, talenten en mogelijkheden. Weten waar je goed in bent, gebruik maken van jouw sterke kanten, dat maakt een kind sterker, weerbaarder en geeft zelfvertrouwen! Samen onderzoeken we op een speelse manier hoe het kind deze talenten kan gebruiken (of versterken) om met moeilijke situaties om te gaan of ze op te lossen.

Inzicht in eigen gedachten, emoties en handelen
In het dagelijks leven loopt het kind tegen situaties aan waarin het zich minder gelukkig voelt. Ik zet verschillende behandvormen in om kinderen verder te helpen om meer grip te krijgen op zichzelf en de wereld om hen heen. Samen ontdekken wat niet-helpende gedachten en overtuigingen zijn en deze vervangen door helpende gedachten. Samen oefenen met helpend gedrag: wat is helpend gedrag en hoe kan een kind zich in moeilijke situaties krachtiger voelen en deze overwinnen.

De begeleiding is oplossingsgericht. Het kind wordt gestimuleerd om – met inzicht in zijn eigen kracht, gedachten, emoties en handelen – zelf oplossingen te vinden.

Een begeleidingstraject bestaat gemiddeld uit vijf tot acht begeleidingsmomenten. Soms zijn slechts enkele begeleidingsmomenten al voldoende.Ouders – Individuele begeleiding
Mijn dochter had erg veel last van faalangst. Ze heeft geleerd dat fouten maken mag en gaat nu weer met meer plezier naar school´

— Moeder van Esmee 10 jaar