Aanbod voor onderwijsprofessionals

Voor professionals in het basis- en speciaal onderwijs biedt Krachtwijzer twee trainingen. Beide trainingen hebben een duur van circa 2,5 uur.

Talentgericht werken met kinderen in de klas
Elk kind heeft talent. Het zien en benoemen van talenten bij kinderen is een belangrijke taak van onderwijzers en opvoeders. Door kinderen bewust te maken van hun eigen talenten en ze de kans te bieden deze te ontwikkelen, wordt hun intrinsieke motivatie om te leren vergroot en zitten ze beter in hun vel.
Tijdens de training gaan we op zoek naar talent, ook naar het talent van de deelnemers. Je leert hoe je nadrukkelijker kunt werken vanuit een talentgerichte benadering, welke talenten je daarbij van jezelf kunt inzetten en hoe je een kind kunt helpen om zijn of haar talenten te ontwikkelen.

De training is een afwisseling van theorie en praktijk. Je leert:
• wat talenten zijn en hoe je deze kunt herkennen;
• talentgesprekken voeren met kinderen;
• welke oplossingsgerichte vraagtechnieken je kunt gebruiken;
• talentgerichte feedback en complimenten geven;
• direct toepasbare talent-werkvormen.

Daarnaast is er ruimte voor het delen van ervaringen, het uitwisselen van ideeën en voor het stellen van persoonlijke leervragen.

Werken vanuit een groei mindset
Ieder mens heeft een overtuiging (mindset) over zijn of haar eigen kwaliteiten, intelligentie en ontwikkeling. Deze mindset kan een enorme stimulans zijn voor je persoonlijke ontwikkeling, maar ook een belemmering.

Tijdens de training maak je kennis met de mindset-theorie van Carol Dweck. Je leert waarom sommige mensen genieten van uitdagingen, hard werken voor hun doelen en zich niet uit het veld laten slaan door tegenslagen, terwijl anderen liefst alleen makkelijke opdrachten doen en zich dom voelen als ze hard moeten werken om iets onder de knie te krijgen.

De training is een afwisseling van theorie en praktijk. Je leert:
• De mindset-theorie van Carol Dweck;
• Wat je eigen mindset is;
• Hoe je de mindset van kinderen in de klas herkent;
• Hoe je kinderen kunt begeleiden van vastdenken naar groeidenken;
• Feedback en complimenten geven vanuit de groei-mindset.