Natuurgeweld, deel 3

0

 

De inwoners van l’Aquila begrijpen dat ze het niet hoeven verwachten van de Italiaanse regering. Door veel aan de weg te timmeren vestigen ze steeds weer de wereldaandacht op hun rampzalige situatie. Vanuit de hele wereld komen toezeggingen binnen en zo kunnen we op zuilen lezen hoe de planning eruit ziet voor de restauratie van de verschillende historische gebouwen in de oude binnenstad. Het bedrag dat toegezegd wordt en de organisatie die zich verantwoordelijk stelt voor dat geld. Dat zijn giften uit de hele wereld. Een tijdplan en de uitvoerende bouwbedrijven waarmee de afspraken zijn gemaakt. Dat laatste is nog het grootste probleem. Uit deskundig onderzoek blijkt, dat de slachtoffers niet zijn gevallen door de beving, maar door het beton. Maffioze bouwondernemers hebben in plaats van het rotsachtige zand uit de bergen, zeezand gebruik bij het maken van cement, waardoor je je winst van 30%  naar 60 % verhoogt. De namen van deze bouwondernemers worden vermeld in de media en het wordt een probleem een betrouwbare onderneming te vinden voor de wederopbouw.

 

 

Ondertussen zijn er aan de buitenrand van l’Aquila hele nieuwe wijken met flats ontstaan. Op verantwoorde manier gebouwd, waarbij de fundering stut op veerkrachtige stootblokken die de trilling van een aardbeving opvangen.

 

Ook bij de dorpen en stadjes verrijzen straten met houten huisjes voor de slachtoffers.

 

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!