uit eeuwen geleden, de aankondiging.

0

 

 

‘Eeuwen geleden’ is de titel van ons boek, verwoord en verbeeld, over het ontstaan van het Christendom. Ik heb de verhalen geschreven voor mijn kleinkinderen. De komende dagen geef ik enkele hoofdstukken uit het boek weer, onze weg naar Kerst, de geboorte van Jezus.

De aankondiging.

Maria woont in Nazareth een stad in een gebied in het noorden van Israel, dat heet Galilea. In deze streek wonen veel Joden. Maar ook veel niet-Joden en die worden in die tijd heidenen genoemd. Je weet dat in Nederland in sommige plaatsen mensen wonen die veel Christelijker zijn dan in de rest van Nederland, bijvoorbeeld in Staphorst en Katwijk. We zeggen dan dat deze mensen streng in de leer zijn, dat ze de woorden in de bijbel preciezer proberen na te leven  dan andere mensen. In Galilea waren de mensen juist niet streng in de leer en het bijzondere is dat juist daar een groot wonder gebeurt.

God stuurt de engel Gabriel naar Maria.

Gabriel zegt:” Maria, schrik niet, God stuurt mij.

Jij krijgt een zoon, een heilig kind en je moet hem de naam Jezus geven.

Hij wordt de redder van de mensen en Zoon van God genoemd.”

Maria zegt: “Ik zal de Heer dienen.”

 

 

Gelukkig hebben alle meisjes vriendinnen waar ze hun hart bij kunnen uitstorten, Maria ook. De volgende dag gaat ze op reis, regelrecht naar Elisabet, haar nicht. Ze sluit zich aan bij een groep reizigers, want ze moet door de bergen en voor een vrouw alleen is dat veel te gevaarlijk. Drie dagen moet ze lopen voor ze bij Elisabet is. Er is nog een reden waarom ze naar Elisabet wil. Ze heeft over Elisabet een verhaal gehoord waar ze nu alles van wil weten. Elisabet is  getrouwd met priester Zacharias en ze wonen in Judea, een streek in de bergen. Elisabet wil heel graag zwanger worden om haar man een zoon te schenken, maar het gebeurt steeds niet. En nu heeft Maria een paar maanden geleden, op straat horen vertellen, dat Elisabet bezoek heeft gehad van een engel. Ze zou zwanger zijn en van schrik zou Zacharias niet meer kunnen praten. Onderweg moet ze ook steeds denken aan het vreemde bezoek bij haar, gisteren. Heeft ze gedroomd? Als ze goed nadenkt kan dat toch niet echt gebeurd zijn. Een engel die met haar praatte. Moet ze nu met Jozef, haar vriendje, gaan trouwen omdat ze een kind krijgt? Gelukkig heeft Jozef haar meteen geloofd, maar zit ze niet geweldig in de problemen? Haar gedachten buitelen over elkaar in haar hoofd. Ze wordt onrustig. Wanneer het vandaag zou gebeuren zou ze zich afvragen wat er met haar aan de hand is. Is dat nou ADHD in haar hoofd? Maar gisteren had ze het toch nog niet. Natuurlijk is er niets met haar aan de hand. Het is echt gebeurd. Ze krijgt een heilig kind. God heeft haar uitgekozen. De verwarring in haar hoofd maakt plaats voor verwondering, stilte, rust. Er komt een groot geluksgevoel in haar hart. Ze komt bij Elisabet aan en er is alleen nog blijdschap. Ze klopt op de deur en Elisabet laat haar binnen. Als Elisabet Maria ziet weet ze al wat er gebeurd is. Ze voelt de baby in haar buik voor het eerst bewegen. Beide vrouwen weten nu zeker dat ze door God uitgekozen zijn om een heel bijzonder kind op de wereld te zetten. De baby van Zacharias en Elisabet is Johannes de Doper. Hij doopt Jezus later in de Jordaan. Maria blijft drie maanden bij Elisabet. Ze hebben veel met elkaar te bepraten. En Jozef, wat moet Jozef met het verhaal van Maria. Gaat hij nu met haar trouwen terwijl hij er niets van begrijpt, van Maria’s verhaal?  Misschien moet hij toch maar vertrekken. Jozef twijfelt enorm. Wat moet hij doen. Dan  krijgt Jozef ook bezoek van een engel, die hem zegt, dat Maria een boodschap van God heeft gekregen en dat ze een heilig kind zal krijgen, de zoon van God, de verlosser van de wereld. Jozef overdenkt al deze woorden en weet wat hij moet doen. Hij zal met Maria de verantwoordelijkheid dragen en dit kind ontvangen en een veilig thuis geven.

 

 

Plaats een reactie